/SPF.html

 

 

*   Източник: Euromonitor International Limited; продукти за красота и лична грижа, 2015 г.; пазарен дял по цени на дребно, включително директни продажби за 2014 г
** Въз основа на така наречения сляп тест с посочени цени, в който 8 аромата Avon и аромати на избрани луксозни премиални марки бяха сравнени по двойки с мостри
сред 4863 жени. Парфюм Incandessence, като част от Голямото проучване за аромати, беше тестван спрямо една избрана премиална марка от общо 610 жени.